Blandet bygningsaffald til sortering

Meget bygge- og anlægsaffald kan genbruges i byggeriet eller oparbejdes til nye produkter, hvilket gør at korrekt sorteret affald kan blive mindre bekosteligt at komme af med på modtagepladserne og samtidig bidrage til, at mere affald kan blive oparbejdet, så de kan gå tilbage i byggeriet i form af bl.a. genbrugsprodukter.

Kontakt os online eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere, hvis du ønsker at indlevere blandet bygningsaffald til sortering hos Norrecco.

Affaldsguide
Varenavn:
Blandet bygningsaffald til sortering
Beskrivelse:
Alle former for bygge- og anlægsaffald til sortering.
Må ikke indeholde:
Asbest
Dagrenovationslignende affald
Olie- og kemikalieaffald
Maling
Træbehandlingsprodukter
Fugemasse
Andre oliebaserede rester og affaldsprodukter
Modtages:
Prøvestenen H-vej
Nordhavnen
Lynge
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Vare nr.:
19000
EAK-kode:
170904