Uge

Uge

Friisvej 11, Uge

6392 Bolderslev

Telefon: 74 72 12 00

Find os

Åbningstider:

Mandag - torsdag: 06:00 - 16:00

Fredag: 06:00 - 16:00

Lørdag - søndag: Efter aftale

Helligdage: Efter aftale

Vores modtageanlæg i Uge råder over et 9 hektar stort område, hvor der i samarbejde med det tidligere Sønderjyllands Amt etableres en skibakke med friluftsteater. Anlægsprojektet kan modtage ca. 2,5 millioner lettere forurenet jord, i 2013 blev der etableret en stor betonplads, hvor der kan modtages jord til kartering med efterfølgende biologisk rensning. Anlægget er meget CO2 venligt, da al jord, der køres ind, ikke skal fraflyttes anlægget igen, men bliver nyttiggjort i anlægsprojektet.

Havnesediment: Uge

Der kan modtages havnesediment op til KL III både i Agerskov og Uge. Havneslammet vil efter endt afvanding og biologisk rensning blive nyttiggjort i anlægsprojektet i Uge.

Boreslam: Uge

Mijodan Uge ApS har tilladelse til modtagelse og slutanbringelse af boreslam i Uge. Boreslam indeholdende Baryt må modtages og afvandes, og efter endt afvanding køres det til deponi.

Status som R5 anlæg: Uge

Se hvor du kan finde os

Login