Agerskov

Agerskov

Geestruplund 2

6534 Agerskov

Telefon: 74 72 12 00

Find os

Åbningstider:

Mandag - torsdag: 06:00 - 16:00

Fredag: 06:00 - 15:30

Lørdag - søndag: Efter aftale

Helligdage: Efter aftale

Norrecco Agerskov A/S over 20.000 m2 lagerkapacitet under tag og 40.000 m2 befæstet udendørs areal, hvilket gør det muligt at modtage alle former for forurenet jord til enten genanvendelse eller slut deponering.

Komposteringsanlægget har en kapacitet på 40.000 tons om året. Det afsættes til landbruget som et alternativ til dyrt fremstillet kunstgødning. Derved opnås to gode ting, da landbrugets økonomi belastes mindre, og miljøet spares for fremstilling af kunstgødning.

Agerskov har stor erfaring i håndtering af spildevandsslam fra offentlige rensningsanlæg, både til kompostering og udbringning direkte på landbrugsjord. Vi kan håndtere hele forløbet – lige fra afhentning til oplagring og udbringning samt søgning af div. tilladelser fra myndigheder.

Agerskov har endvidere miljøtilladelser til opbevaring af fraktioner, der er belastet med tungmetaller, olie mm. i kortere eller længere perioder, og derved kan vi tilbyde vores kunder en totalløsning på deres affaldsproblemer.

 

Se hvor du kan finde os

Login