Harpet muld 0-8

Produktspecifikation
Vægtfylde: 1,50 ton/m3
Kornstørrelse: 0-8 mm
Afhentning:
Varenummer:  15010
Typisk anvendelse: Bruges til topdress og færdiggørelse af haveanlæg.

Harpet muldjord 0-8 er produceret af frisk afrømmet muldjord. Muldjorden sorteres på 8 mm rystesortérværk således at ”lerkugler” undgås.

Harpet muldjord 0-8 er produceret af ren jord, kategori 1. Muldjorden er analyseret efter reglerne i ”jordflytningsbekendtgørelsen”, og overholder samtlige krav, der stilles til ren jord, kategori 1.

 

Login