Udtagning af jordprøver

Jordguide
Varenavn: Jordanalyse
Landsdel: Fyn og Jylland
Beskrivelse: Vi udtager jordprøver på din byggeplads, samt bistår med planlægning af gravearbejdet, både inden og når graveplanen skal udarbejdes. Desuden bistår vi gerne med eventuel anmeldelse/myndighedsbehandling.
Modtages: Odense • Århus
Vare nr.: 29000

Det anbefales altid at samarbejde med NORRECCO, når analyseresultaterne foreligger.

Login