Modtagelse af Jord

NORRECCO er din hjælp på jorden Alt jordhåndtering foregår i henhold til den gældende danske jordflytningsbekendtgørelse. Læs mere – følg dette link til BEK nr 1452 af 07/12/2015 retsinformation. NORRECCO kan modtage alle typer af ren og forurenet jord, herunder: Byjord Jord opgravet fra områdeklassicerede arealer, samt opgravet i områder uden mistanke om forurening. Jord til […]

NORRECCO er din hjælp på jorden

Alt jordhåndtering foregår i henhold til den gældende danske jordflytningsbekendtgørelse. Læs mere – følg dette link til BEK nr 1452 af 07/12/2015 retsinformation.

NORRECCO kan modtage alle typer af ren og forurenet jord, herunder:
  • Byjord
  • Jord opgravet fra områdeklassicerede arealer, samt opgravet i områder uden mistanke om forurening.
Jord til kartering
  • Jord opgravet fra områder med mistanke om forurening, f.eks. i form af kortlægning, kendt historik eller lignende.
Jord til sortering (ren og forurenet jord)
  • Jord til sortering med indhold af brokker eller lignende.
Jord til genanvendelse/deponering (ren og forurenet jord)
  • Jord, uden indhold af brokker eller lignende til slutdeponering / behandling på godkendt modtageanlæg.
Jord til behandling/rensning
  • Alle typer af forurenet jord til rensning.

NORRECCO udarbejder naturligvis gerne anmeldelse af jordflytningen til de kommunale myndigheder.

Køreseddel

Når der afleveres jord til et af vores anlæg bedes køresedlen medbragt. Køresedlen er forsynet med et jordsagsnummer. Køresedlen kan oprettes lige inden jordmodtagelsen, men kan også oprettes i vejeboden. Du kan oprette en køreseddelsrekvisition her:

Køreseddelsformular

 

Login