Køreseddel

Køreseddel

Når der afleveres jord til et af vores anlæg bedes køresedlen medbragt. Køresedlen er forsynet med et jordsagsnummer. Køresedlen kan oprettes lige inden jordmodtagelsen, men kan også oprettes i vejeboden.

 

Login