Jord til rensning

Jordguide

Forurenet jord kan behandles på flere måder, alt efter forureningssammensætning. Den mest gængse behandlingsform er biologisk rensning, hvor jordens egne mikroorganismer nedbryder forureningen. Processen hjælpes på vej ved vending af jorden og efter behov kan der tilsættes forskellige additiver til optimering af processen. Andre rensningsmetoder er termisk jordrensning samt jordvask. Disse processer udføres hovedsageligt i udlandet.

Priser på jord til rensning varierer efter forureningsindhold.

Nedenfor er oplistet eksempler på typer af forurenet jord til rensning:

Klasse 4 jord, let olie (C5-C20):<1.000 ppm, metal & PAH: klasse 1
Klasse 4 jord, tung olie (C20-C35):< 600 ppm, metal & PAH: max. klasse 3
Modtages: Prøvestenen • Nordhavnen

Det anbefales altid at kontakte NORRECCO, hvis du har jord til rensning.

Login