Byjord

Jordguide Varenavn: Byjord (kan indeholde brokker) Landsdel: Sjælland Beskrivelse: Ikke analyseret jord fra områdeklassificerede arealer eller diffus forurenet jord. Kan indeholde brokker i form af beton og tegl/mursten. NORRECCO A/S udtager analyser af jorden, og bortskaffer efterfølgende jorden til godkendte modtageanlæg. Der beregnes analysetillæg ved leverance af mindre end 30 ton/uge. Eventuelt tillæg for klasse 2-3 forurening afregnes […]

Jordguide
Varenavn: Byjord (kan indeholde brokker)
Landsdel: Sjælland
Beskrivelse: Ikke analyseret jord fra områdeklassificerede arealer eller diffus forurenet jord. Kan indeholde brokker i form af beton og tegl/mursten. NORRECCO A/S udtager analyser af jorden, og bortskaffer efterfølgende jorden til godkendte modtageanlæg.

  • Der beregnes analysetillæg ved leverance af mindre end 30 ton/uge.
  • Eventuelt tillæg for klasse 2-3 forurening afregnes til fast pris pr. tons.
  • Eventuelt tillæg for klasse 4 forurening afregnes i forhold til analyseresultater.
Modtages: Prøvestenen • Nordhavnen
Vare nr.: 22000 (Byjord) • 20020 (Byjord våd)
EAK-kode: 170504
Varenavn: Byjord, ikke analyseret (fast pris)
Landsdel: Sjælland
Beskrivelse: Jord fra områdeklassificerede, men ikke kortlagte arealer til analysering. Kan indeholde brokker i form af beton og tegl/mursten. Jorden forventes uden mistanke om forurening, samt uden synlige tegn og lugt. Der beregnes ikke analysetillæg efterfølgende.
NORRECCO forbeholder sig ret til afvise jord fra visse anlægsarbejder i denne kategori.
Modtages: Prøvestenen • Nordhavnen • Greve
Vare nr.: 22100 (Byjord, ikke analyseret) • 22120 (Byjord, våd, ikke analyseret)
EAK-kode: 170504

Login