Træ

I går affald – I dag oparbejdet affald – I morgen værdifulde råvarer

Flere af de råvarer, som vi i dag bruger til at fremstille byggematerialer af, kan komme til at være mangelvarer i fremtiden. Hos Norrecco arbejder man derfor hårdt for at oparbejde affaldet og på sigt at gøre det til nye råvarer.

I miljøvirksomheden Norrecco har man længe arbejdet for, at affald ikke blot skal ses som noget, der skal skaffes af vejen. Man har nemlig arbejdet intenst for, at det bliver en del af løsningen på en fremtid præget af efterspørgsel på kvalitetsressourcer. Og her spiller udviklingschef Jette Bjerre Hansen en nøglerolle.

Ser affald som mere end bare affald

Jette Bjerre Hansen har i sit daglige arbejde fokus på at finde løsninger og se muligheder, der kan føre til, at stadig mere affald kan oparbejdes til råstoffer i en kvalitet, så de kan indgå i produktionen af nye produkter og til nye formål,

“Allerede i dag leverer vi råstoffer tilbage til blandt andre gipspladeproducenter, betonfabrikker og spånpladeproducenter. Men set fra vores perspektiv er der fortsat mange muligheder for at skabe mere værdi ud af det, der i dag blot er affald.”

Men for at man kan arbejde mere cirkulært med affald er det væsentligt, at man arbejder indgående med kvalitetsstyring både i forhold til den miljømæssige og tekniske kvalitet af de produkter, man kan levere tilbage i produktionen, dvs. det oparbejdede affald. Det kræver kontrol både før affaldet kommer til miljøvirksomheden og af de oparbejdede råstoffer.

“Det at kunne styre og dokumentere kvaliteten af det affald, som vi sender ud ad porten som råstoffer til nye byggevarer er afgørende,” forklarer hun.

Forskning i affald skaber nye råvarer

I Norrecco investerer og deltager man også aktivt i forsknings- og udviklingssamarbejder, bl.a. medfinansierer man sammen med DTU og Dansk Beton i øjeblikket et ph.d.-projekt,

“Vi er interesseret i genanvendelse af gammel beton i ny beton. I ph.d.-projektet, som vi er en del af, undersøges det blandt andet, hvor stor en andel af betonaffaldet, der kan anvendes i ny beton. Der ligger nemlig en særlig udfordring i at genanvende den fine fraktion af det nedknuste betonaffald. Det vil vi gerne finde en god løsning på med ph.d.-projektet her. Ligesom vi med projektet kan få bedre indsigt i, hvordan man kan se mere retvisende på klima- og råstofgevinster ved genanvendelsen af beton, afslutter Jette Bjerre Hansen.”

Den cirkulære tankegang ligger dybt i miljøvirksomheden. Derfor er man også bl.a. ISO-certificeret, hvilket gør, at tankegangen bliver en del af de daglige arbejdsprocesser. Det kan du læse mere om i dette interview med Annica Flade, der er chef for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet hos Norrecco.

Om Jette Bjerre Hansen

Hos Norrecco arbejder Jette Bjerre Hansen med udviklingsprojekter, der spænder bredt, og selvom hun kun har været ansat i et år i miljøvirksomheden, har hun haft mulighed for at sætte mange skibe i søen, som hun forklarer det. De projekter hun arbejder på i dag, er med til at sikre, at Norrecco kommer til at spille en væsentlig rolle i løsningen på den ressourceknaphed, samfundet ser ind i.

Hun har en ph.d.-grad i miljøkemi og så har hun mange års praktisk erfaring med udviklingsprojekter inden for miljøhåndtering fra henholdsvis DAKOFA og DHI.

Jette Bjerre Hansen

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.