Færdsel på pladser

Vi har udarbejdet nogle retningslinjer for samarbejdspartnere, der besøger vores pladser. Retningslinjerne beskriver både miljømæssige og sikkerhedsmæssige emner, som er vigtige at overholde.
Generelle forholdsregler
 • Færdselsloven gælder også her!!
  Derfor er det vigtig at højrevigepligten overholdes samt at holde til højre hvor det er muligt.
 • Den maksimale hastighed på pladsen er 20 km/t.
 • Korrekt påklædning eller flouriserende vest er påbudt ved udstigning af køretøj.
 • Er du i affaldsgården, skal sikkerhedshjelm anvendes.
 • Brug ikke vægten som parkeringsplads, men parker ved siden af vejeboden og går ind for information.
Hensyntagen til maskinføreren
 • Vær opmærksom på de mange maskiner, det er ikke altid muligt at se dig.
 • Kør aldrig bag ved en maskine uden at have gjort maskinføreren opmærksom herpå.
Vejeprocessen
 • Kør på vægten og følg instruktionerne.
 • Alle maskinfører er på kanal 11.
 • Læs aldrig af før der er blevet henvist en plads eller en eksisterende mile.
 • Ved pålæsning af materialer henvend dig til maskinføreren, på kanal 11, for betjening. Dette vil ske hurtigst muligt og dermed reducerer ventetid.
 • Efter tom vejning er sket, vil henvendelse i vejeboden være nødvendig for at underskrive og modtage vejeseddel.
 • Hav altid køreseddel parat med korrekt sagsnummer.

Har du brug for yderligere oplysninger om retningslinjer eller dets anvisninger, er du velkomne til at kontakte NORRECCO.

 

Login