Corona situationen – Covid-19

12-03-2020

Kære kunde, samarbejdspartner eller leverandør

Norrecco følger de officielle anbefalinger for at begrænse smittespredning af Covid-19. Vi ønsker at passe på hinanden.

Vi har etableret hjemmearbejdspladser for det meste af vort administrative personale, og I burde således ikke mærke forskel i serviceniveauet.

Norreccos pladser vil fortsat også være åben for modtagelse af jord og affald – affaldshåndtering er vitalt for samfundet. For at kunne holde den anbefalede afstand og dermed begrænse smitterisikoen, har vi indført følgende tiltag:

  • Der opsættes skilte i vore vejeboder, hvor procedurer for hygiejne og fysisk kontakt beskrives.
  • Der vil være håndsprit tilgængelig på alle kontorer, i vejeboderne og i den enkelte maskine. Medarbejder og chauffører skal følge forskrifter for brug – eksempelvis afspritning inden brug af iPad.
  • Der vil, så vidt det er muligt, tydeligt blive markeret ønsket fysisk afstand mellem vejebodspersonalet og chauffører i vejeboderne. Printer til udskrift af vejesedler vil blive placeret, så chaufføren selv kan tage denne.
  • Frugtordning og morgenmadsordning for chauffører er indstillet den kommende periode – det vil fortsat være muligt at få en kop kaffe og en flaske vand, men også her skal procedure for afspritning følges.
  • Udover chauffører vil der som udgangspunkt ikke være adgang for eksterne på vore kontorer, i vejeboderne og på vore pladser

Som udtrykt af specialister er der bestemt ingen grund til panik, og vi skal langt hen af vejen følge sund fornuft. Pas på hinanden og jeres familier, og så lad os sammen været med til at knække viruskurven.

Norrecco A/S

 Sundhedsstyrelsen om Corona/Covid-19: https://www.sst.dk/corona

 

Login