Cirkulær økonomi

Byggesocietetets bæredygtighedsudvalg mødtes hos Norrecco for at dele viden om genanvendelse

Aktører, der repræsenterer hele værdikæden i byggebranchen, var til videndeling og rundtur på Norrecco, hvor direktør Karsten Ludvigsen kom med en direkte opfordring til deltagerne.

 – Jeg inviterer alle til at komme med input til fremtidens behandlingsanlæg for ressourcehåndtering af affald og jord, da vi ønsker at rammevilkårene for Norreccos planlagte behandlingsanlæg på Prøvestenen tager størst muligt hensyn til markedets ønsker, siger administrerende direktør Karsten Ludvigsen.

Norreccos udviklingschef Jette Bjerre Hansen supplerer:

– Hvis vi fremadrettet skal genanvende mere byggeaffald i nye byggematerialer, så skal kvaliteten være i orden, ellers er det ikke interessant for byggeriets parter. Det er en opgave vi ikke kan løfte alene, for det kræver samarbejde i hele værdikæden, siger Jette Bjerre Hansen.

Det var en af årsagerne til at Byggesocietetets bæredygtighedsudvalg mødtes d. 2. september hos Norrecco på Prøvestenen i København. Mødet kom på benene via Jette Bjerre Hansen, der er medlem af udvalget.

– Vi vil gerne vise den virkelighed vi står overfor med byggeaffald. For vi skal stå sammen hvis vi skal gøre det mere bæredygtigt. Det er en fælles opgave, der blandt andet handler om mere sortering og dokumentation inden affaldet kommer til os. I Norrecco håber vi samtidig at få branchens input til at tilpasse vores modtageanlæg til fremtidens bæredygtige krav, siger hun.

15 forskellige aktører, der repræsenterer værdikæden i byggebranchen, var til stede: Fra entreprenører til miljøjurister, bygherrer, rådgiverer, arkitekter og flere endnu.

Behov for dokumentation, men hvilken?

– For mange er byggeaffald en “blot affald, der er nogle der skal tage sig af”, men vi mener at man ikke kan tale om bæredygtighed uden også at have syn for de råstoffer, som byggeaffaldet indeholder, siger Jette Bjerre Hansen og fortsætter:

– Selvom vi som affaldsanlæg har et stort ansvar, så opnår vi en større grad af bæredygtighed, hvis alle i værdikæden tager ansvar og forstår kredsløbet for byggematerialerne. For at nogen vil modtage det byggeaffald vi oparbejder, skal vi blive klogere på hvad og hvordan vi skal dokumentere de oparbejdede materialers egenskaber for at byggesektorens aktører kan være trygge ved at anvende materialerne igen, siger hun.

Niels Trap, der er teknisk direktør ved Golder Associates, holdt oplæg om “selektiv nedrivning”, der handler om, hvordan der kan stilles krav til at skille byggeaffald ad og sortere det, så det bliver lettere at genbruge.

Norreccos pladsformand Aske Hansen og driftschef på Sjælland Jan Christensen sluttede besøget af med at vise deltagerne rundt på pladsen, og fortalte om hvordan Norrecco håndterer de forskellige affaldstyper og de udfordringer, der dagligt skal findes løsninger for. Rundvisningen gav anledning til god dialog blandt deltagerne.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.