Om Norrecco_2

Bruger ikke tiden på at tale verdensmål

Det er ikke snak om verdensmålene, der rykker miljøvirksomheden Norrecco i en stadig mere miljøvenlig retning. Det er derimod den daglige indsats for at blive bedre til det, man gør. Og det arbejde har for nylig båret frugt i form af en ISO 14001-certificering uden anmærkninger.

“Vi har gjort verdensmålene til en del af vores hverdag – før der var noget, der hed verdensmål,” forklarer Annica Flade, der er chef for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet i Norrecco, “Det hjælper altså ikke noget, at vi går rundt og taler om nogle store, globale mål i dagligdagen. De skal gøres konkrete og indarbejdes i de daglige rutiner og processer. Og det har vi heldigvis succes med.”

Den succes, som Flade til dels henviser til, er en fejlfri ISO 14001-certificering i miljøledelse, som Norrecco kan bryste sig af. Den er et bevis på, at virksomheden i sin strukturerede tilgang er med helt fremme. når det kommer til at håndtering af affald, så det kan få nyt liv, helt tråd med flere af FN’s verdensmål.

Det er de daglige rutiner, der rykker noget

Men det er egentlig slet ikke de globale mål, der driver ønsket om at blive førende på miljøområdet for miljøvirksomheden. Derimod er det et ønske om, som miljøvirksomhed, at bidrage positivt til det samfund, som man er en del af. Noget man har gjort længe før verdensmålene blev præsenteret i 2015. Annica Flade har været med på Norreccos rejse siden 2014. Og siden dengang, husker hun tilbage, har man taget udgangspunkt i at gøre det bedre med udgangspunkt i hverdagens rutiner,

“Det er første gang, vi har kørt en certificering igennem uden afvigelser. Det er mega sejt af mine kolleger, der dermed beviser, at vores flotte visioner og detaljerede dokumentation af procedurer faktisk også bliver efterlevet i hverdagen. Det er en fornøjelse at stå som ansvarlig, når man arbejder sammen med folk, der oprigtigt vil – og som kan – det det kræver at levere en indsats, der ikke kan sættes en finger på. Og det er her, hvor vi er med til at skabe en positiv forandring i samfundet,” konstaterer hun. 

Dialog giver udviklingsmuligheder

“Det er vores mål, at så mange af de fraktioner vi modtager kan komme tilbage i cirkulation i samfundet, og dermed genanvendes, da vi dermed kan erstatte naturlige materialer, og passe på de knappe ressourcer vi har. Og det kræver en gensidig vilje til at samarbejde og udvikle sig med alle interessenter i en bæredygtig cirkulær økonomi, ” siger Annica Flade.

Derfor er dialogen med myndigheder ikke fremmed for Annica Flade, der ofte spiller bold med de kommuner, hvor Norrecco har affaldspladser i. Faktisk kommer Annica Flade direkte til interviewet fra et miljøtilsyn med København Kommune på Norreccos plads på Prøvestenen, der er den plads, som har udmærket sig med den anmærkningsfri ISO-certificering.

“Der er en rigtig god dialog med de kommuner, vi opererer i. Og det kræver det også, hvis man som virksomhed vil rykke sig på miljøområdet, som vi vil. Vi sørger for at være hurtige til at korrigere vores arbejde, så vi bidrager bedst muligt til det lokalområde, som vi er en del af. Her hvor jeg står, på Prøvestenen på Amager, har vi for eksempel sørget for ekstra beskyttelse for at kunne sikre, at plast fra vores plads ikke finder vej ud i havet ved kraftige vindstød og lignende.”

“Men vi er også i dialog, når der opstår nye muligheder for at genanvende mere. Og det var det mit møde i dag handlede om, nye muligheder til gavn for miljøet,” afslutter hun uden desværre at kunne afsløre mere præcist, hvad de nye muligheder er på nuværende tidspunkt.

Om Annica Flade

Annica Flade er miljø-, arbejdsmiljø- og kvalitetschef i Norrecco. Hun har været ansat siden 2014, og har været med til at udvikle virksomhedens system til dokumentation af de daglige processer, der er med til at sikre at man hver dag kan leve op til målet om at være en ordentlig miljøvirksomhed, der er en gevinst for samfundet.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.