Afsætning & udvikling

Vores afdeling for afsætning beskæftiger sig med bortskaffelse af materialer fra vores modtageanlæg, fx til videreforarbejdning i industrien. Har du spørgsmål til denne del af vores virksomhed, så kontakt afdelingen for afsætning. Kontakt vores afdeling for afsætning, hvis du har spørgsmål vedr. materialer, der forlader vores modtageanlæg.

Vi tager miljø meget seriøst. I vores udviklingsafdeling foregår dialogen med kunder, leverandører, industrien og andre aktører i samfundet om at skabe nye ressourceløsninger og forske i genanvendelse og oparbejdning.

Du kan også læse mere om vores arbejde for at jord og affald i stadig større grad kan blive oparbejdet og indgår i den cirkulære økonomi i vores genanvendelseskoncepter.

Har du ideer til, hvordan vi øger interessen for den cirkulære økonomi, sikrer mere genanvendelse i din industri eller til et konkret udviklingsprojekt, hvor vi kunne bidrage med viden og indsigt, så tag fat i vores udviklingsafdeling.