Modtageanlæg: Nordhavnen

Tegl/beton

Affaldsguide Varenavn: Rene tegl-/uarmerede betonbrokker Rene tegl-/armerede betonbrokker Beskrivelse: Rene teglsten og betonbrokker med eventuelle puds-/mørtelrester Tagsten og mursten Må ikke indeholde: Pudsaffald Let beton Modtages: Prøvestenen • Nordhavnen • Lynge • Greve Odense • Aarhus Vare nr.: 18220 – 18280 EAK-kode: 170107 Info: Prisen varierer afhængig af om brokkerne er større eller mindre end 50 x 50 cm samt om de er armerede/uarmerede.  

Læse mere

Rent gipsaffald

Affaldsguide Varenavn: Rent gipsaffald Beskrivelse: Rene gipsplader, gipsfigurer, gipspladeaffald Kun små mængder tapet, glasvæv,  maling, lak, søm, skruer, klammer, beslag Må ikke indeholde: Fibergipsplader (Fermacell-plader) Vådrumsgipsplader (uden gummihud) Klinker Fliser Gasbeton Isoleringsmateriale Fastsiddende træ- og metallægter Andet brændbart affald Modtages: Prøvestenen • Nordhavnen • Lynge • Greve  Odense • Aarhus Vare nr.: 19080 EAK-kode: 170802  

Læse mere

Jern til genanvendelse

Affaldsguide Varenavn: Jern til genanvendelse Beskrivelse: Jern- og metaldele Kabler, ledninger Tømte jerntromler Radiatorer  og kedler (aftappede) Rør Cykler Støbejern Div. rene metalfraktioner Må ikke indeholde: Elektronikskrot Kølemøbler med CFC Kabler med olie eller tjære Ubehandlede skrotbiler Transformatorer med olie eller andre metalemner med indhold af miljøfarlige stoffer Springmadrasser Isoleringsmaterialer Gas- og trykflasker Eksplosionsfarlige materialer Modtages: […]

Læse mere

Tung fraktion til sortering

Affaldsguide Varenavn: Tung fraktion til sortering Beskrivelse: Sanitet, keramik, porcelæn, bygningsglas Tegl, letbeton, lecabeton Puds med strå, indskudsler Koksvægge / slaggebeton Må ikke indeholde: Alle former for brændbart bygningsaffald egnet til neddeling og forbrænding. PCB Asbest Isoleringsmaterialer Olierester Kemikalier og maling Modtages: Prøvestenen • Nordhavnen • Lynge • Greve Odense • Aarhus Vare nr.: 19120 EAK-kode: 170904  

Læse mere

Eternitplader (uden asbest)

Affaldsguide Varenavn: Eternitplader uden asbest Beskrivelse: Eternitplader uden asbest, ved tvivlstilfælde udtages analyser af materialet for at dokumentere, hvorvidt pladerne er asbestfri. Må ikke indeholde: Asbest Modtages: Prøvestenen • Nordhavnen • Lynge • Greve Odense • Aarhus Vare nr.: 19150 EAK-kode: 170904 Info: For at kunne erklære affaldet som “rene eternitplader” skal der foreligge en erklæring fra entreprenøren, eller fra producenten.

Læse mere

Login