Modtageanlæg: Agerskov

Slam- og sedimenthåndtering

Slam- og sedimenthåndtering modtages af Norrecco i Agerskov og Uge. A-Slam: Overholder krav til direkte udbringning (ikke vores kerne kompetence), vi henviser til vores samarbejdspartnere. B-Slam: Overholder ikke kravene for miljøfremmende stoffer (MFS). Denne slamtype skal komposteres, og Norrecco i Agerskov er eksperter i kompostering af spildevandsslam. Norrecco  kan løse hele opgaven. Dette berører både miljøgodkendt opbevaring, dokumentation til […]

Læse mere

Login