Sand fra støberier

Sand fra støberier modtages af Norrecco Agerskov og Uge.

Norrecco Agerskov A/S har tilladelse til modtagelse af sand fra jernstøberier. Støberisandet bliver knust, sorteret og analyseret i henhold til jordforureningsloven. Hvis støberisandet er forurenet, så bliver det lagt ud i miler til biologisk rensning. Når støberisandet er renset, og kan overholde kravene til lettere forurenet jord, bliver det indbygget i anlægsprojektet hos Norrecco  Uge ApS.

 

Hovedkategori

Login