Rent haveaffald

Affaldsguide
Varenavn: Rent haveaffald
Beskrivelse: Have- og parkaffald
Græs
Grene
Buske
Andet løvfald på op til 20 cm. i diameter
Må ikke indeholde: Stød og rødder
Papir
Pap
Plast
Andet brændbart materiale
Andre ikke kompostbare materialer
Større mængder jord og sten mv.
Modtages: Prøvestenen • Nordhavnen • Lynge • Greve
Odense • Aarhus
Vare nr.: 20100
EAK-kode: 200201
Info: Trærødder og stød afleveres som særskilt fraktion til genanvendelse – læs her.

 

Hovedkategori

Login