Pudsaffald

Affaldsguide
Varenavn: Pudsaffald
Beskrivelse: Rent puds med eventuelt indhold af strå, hønsenet og indskudsler. Fremkommer oftest ved renovering af ældre bygninger med pudslofter.
Må ikke indeholde: Jord
Andet brændbart affald
Modtages: Prøvestenen • Nordhavnen • Lynge • Greve
Odense • Aarhus
Vare nr.: 19180
EAK-kode: 170904

Hovedkategori

Login