Mineral og stenuld

Norrecco Agerskov A/S har tilladelse til modtagelse og oparbejdning af brugt glas og stenuld. Fraktionen renses, soldes og knuses, hvorefter det rene produkt bliver genanvendt i nye produkter. Det frasorterede bliver yderligere sorteret, så andelen til deponi reduceres mest muligt.

Er Deres fraktion ikke nævnt, er De altid velkommen til at ringe eller sende os en mail. Vi udvider vores kompetencer hele tiden, så vi har helt sikkert en løsning til Deres affald.

Hovedkategori

Login