Jern til genanvendelse

Affaldsguide
Varenavn: Jern til genanvendelse
Beskrivelse: Jern- og metaldele
Kabler, ledninger
Tømte jerntromler
Radiatorer  og kedler (aftappede)
Rør
Cykler
Støbejern
Div. rene metalfraktioner
Må ikke indeholde: Elektronikskrot
Kølemøbler med CFC
Kabler med olie eller tjære
Ubehandlede skrotbiler
Transformatorer med olie eller andre metalemner med indhold af miljøfarlige stoffer
Springmadrasser
Isoleringsmaterialer
Gas- og trykflasker
Eksplosionsfarlige materialer
Modtages: Prøvestenen • Nordhavnen • Lynge • Greve
Odense • Aarhus
Vare nr.: 19100
EAK-kode: 170407

 

Hovedkategori

Login