Gipsaffald/Gips recycling

Norrecco modtager gipsaffald på de fleste af vores pladser.

Gipsaffald/Gips Recycling udføres i Agerskov og Hobro:

Gipsaffaldet indvejes og registreres hos Norrecco i Agerskov og Hobro, og læsses af i en dertil indrettet boks. Gipsaffaldet bliver sorteret både manuelt og maskinelt, og derefter køres gipsaffaldet igennem vores gipssorteringsanlæg med forskelige solde og magneter, hvor ting som søm,skruer, plastik og andet affald bliver frasorteret.

Den gips, der er tilbage, bliver sorteret, knust og soldet en gang til. Tilbage er kun ren gips, som kan bruges til nye gipsplader og jordbrugsformål, da det blandt andet indeholder svovl og kalk. Gipsen skal bruges i vores kompost, der består af flere fraktioner. Samtlige fraktioner bliver inden og efter blanding analyseret efter slambekendtgørelsen, dog bliver gipsen analyseret 3 gange, da der bliver taget en prøve af gipsaffaldet, inden det bliver sorteret.

Er Deres fraktion ikke nævnt, er De altid velkommen til at ringe eller sende os en mail. Vi udvider vores kompetencer hele tiden, så vi har helt sikkert en løsning til Deres affald.

Hovedkategori

Login