Brændbart bygningsaffald

Affaldsguide
Varenavn: Brændbart bygningsaffald
Eksempler på indhold: Bygningstræ fra nedrivning eller renovering
Ikke genanvendeligt pap, plast og papir
Træpaller
Urent haveaffald
Må ikke indeholde: Forurenet og farligt affald
Dagrenovationslignende affald
Olierester, kemikalieaffald og maling
Imprægneret træ
PVC
Gips
Isolering
Modtages: Prøvestenen • Nordhavnen • Lynge • Greve
Odense • Aarhus
Vare nr.: 19020
EAK-kode: 170904

 

Hovedkategori

Login