Bygningsaffald – brændbart, forurenet (ikke farligt)

Affaldsguide
Varenavn: Bygningsaffald – brændbart, forurenet
Beskrivelse:

Alle former for forurenet brændbart bygningsaffald, som er egnet til neddeling og forbrænding.

Denne fraktion må indeholde forurening med maksimalt nedenstående grænseværdier:

  • PCB  op til 50 ppm (eksempelvis vinduer uden glas)
  • Blymalet træ med indhold op til 2500 ppm
  • Indhold af kviksølv op til 1000 ppm
  • Zink indhold op til  2500 ppm
  • PAH med op til 1000 ppm
Må ikke indeholde: Affaldet med analyseret højere indhold end ovenstående grænseværdier.
Modtages: Prøvestenen
– Modtages kun mod forudgående aftale og der er krav om køreseddel.
Vare nr.: 19030
Info: Kontakt konsulent.

Hovedkategori

Login