Blandet bygningsaffald til sortering

Affaldsguide
Varenavn: Blandet bygningsaffald til sortering
Beskrivelse: Alle former for bygge- og anlægsaffald til sortering.
Må ikke indeholde: Asbest
Dagrenovationslignende affald
Olie- og kemikalieaffald
Maling
Træbehandlingsprodukter
Fugemasse
Andre oliebaserede rester og affaldsprodukter
Modtages: Prøvestenen • Nordhavnen • Lynge • Greve
Odense • Aarhus
Vare nr.: 19000
EAK-kode: 170904

Hovedkategori

Login