Affald fra papirindustri

Affald fra papirindustri modtages af Norrecco  i Agerskov.

Hos Norrecco i Agerskov kan vi modtage restprodukter fra fremstilling af papir. Pulp bliver genanvendt til jordbrugsformål.

Hovedkategori

Login